Wyposażenie do inwentaryzacji majątku

Oferujemy sprawdzone w praktyce wyposażenie do inwentaryzacji środków trwałych. Na tym samym sprzęcie każdego roku przeprowadzamy tysiące inwentaryzacji towarów i majątku naszych klientów.

Z wykorzystaniem naszego rozwiązania dantem.FAST (Fixed ASset Tracking) inwentaryzacja odbywa się w następujący sposób:

 1. Dane importowane są z ewidencji księgowej lub operacyjnej do aplikacji inwentaryzacyjnej, a następnie przesyłane do terminali mobilnych.
 2. Stopniowo następuje zliczanie czyli fizyczna inwentaryzacja majątku poprzez wczytanie do systemu, kodów kreskowych z etykiet umieszczonych na środkach trwałych.
 3. Dane przenoszone są do aplikacji komputerowej – na bieżąco można oceniać, analizować i monitorować aktualny wykaz środków trwałych, przesunięcia majątku itp.
 4. Po zakończeniu spisu, aktualizujemy ewidencję księgową lub operacyjną zliczonych środków trwałych. Istnieje również możliwość wydruku raportów i niezbędnej dokumentacji.

Ceny

Cena naszego rozwiązania zależy głównie od liczby użytkowników czynnie uczestniczących w inwentaryzacji. Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością przygotujemy ofertę cenową.

Zapytanie ofertowe

Nasze rozwiązanie zazwyczaj składa się z następujących części:

 • Przenośne terminale („czytniki”) wyposażone w specjalne oprogramowanie inwentaryzacyjne – pozwalają na sprawną inwentaryzację, pracę z oczekiwanym stanem oraz zbieranie dodatkowych danych (np. numer seryjny czy stan danego środka trwałego).
 • Aplikacja do przetwarzania inwentaryzacji – to program na bazie aplikacji Excel służący do przetwarzania danych uzyskiwanych z terminali przenośnych oraz do oceny stanu inwentaryzacji (przeglądy zidentyfikowanych lub niezidentyfikowanych aktywów, filtrowanie według lokalizacji, wydruki raportów itp.). Firmom i instytucjom z dużą ilością środków trwałych i/lub obiektów dostarczamy większe rozwiązanie dantem.FAST.vm umożliwiające ciągłą synchronizację wielu zespołów.
 • Drukarka kodów kreskowych z oprogramowaniem - wydruk etykiet z kodami kreskowymi z programu Excel, albo bezpośrednio z Twojego systemu informatycznego.

WARIANTY I POWIĄZANE USŁUGI

 • inwentaryzacja majątku „pod klucz” – kompletna inwentaryzacja majątku, w tym oznaczenie środków trwałych kodami kreskowymi
 • materiał eksploatacyjny do inwentaryzacji majątku – e-shop z etykietami i taśmami do drukarek kodów kreskowych
 • wyposażenie do inwentaryzacji majątku przy użyciu RFID, w której zamiast etykiet z kodami kreskowymi stosuje się tzw. tagi RFID, tj. etykiety z chipem
 • rozwiązania na zamówienie, w zakresie druku kodów kreskowych oraz mobilnego gromadzenia danych

Nasi klienci

 • hotele
 • instytucje finansowe
 • budynki administracyjne
 • placówki opieki zdrowotnej
 • firmy IT i technologiczne
 • zakłady produkcyjne
 • firmy logistyczne
 • sieci handlowe
 • centra handlowe
 • szkoły i obiekty sportowe
 • instytucje publiczne i kulturalne
 • sektor non-profit