Dane rejestrowe

DANTEM Polska Sp. z o.o.

Siedziba spółki:
ul. Kobierzyńska 211/6, 30-382 Kraków

NIP: 945-22-07-299
Regon: 367060785
Numer KRS: 0000673595

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł